E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Грудень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

 

31 грудня 2009 року                      м. Київ                                        № 92

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій по здійсненню Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

Відповідно до положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", частини 5 пункту 3, підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації по здійсненню Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Методичні рекомендації по здійсненню Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затверджені наказом НСПП від 05.08.2004 року №114.

3. Керівникам структурних підрозділів НСПП забезпечити використання затверджених пунктом 1 цього наказу Методичних рекомендацій в процесі реалізації повноважень НСПП по здійсненню заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів(конфліктів).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 Голова                                                                    О. Окіс

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

від 31.12.2009 № 92

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по здійсненню Національною службою посередництва

і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Методичні рекомендації по здійсненню Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі ? Методичні рекомендації) визначають:

мету і завдання системи запобігання виникненню колективних трудових спорів;

заходи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів;

порядок реалізації заходів та рекомендацій НСПП щодо поліпшення трудових відносин;

порядок встановлення результативності роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), узагальнені робочі показники результативності цих заходів тощо.

1.2. Основною метою створення системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є забезпечення реалізації державної політики щодо правових методів запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та поліпшення трудових відносин.

1.3. Завданнями системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП є:

розробка нормативно-правових актів щодо норм, правил та стандартів з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

виявлення підприємств, установ, організацій, територій та галузей, в яких ускладнення соціально-трудових відносин може призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечення реалізації заходів НСПП щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

проведення вивчення стану соціально-трудових відносин, з метою виявлення можливих ризиків їх загострення;

прогнозування і оцінка соціально-економічних чинників ускладнення трудових відносин, визначення на основі прогнозу пропозицій щодо їх поліпшення;

здійснення НСПП заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяння проведенню примирних процедур щодо усунення  чинників дестабілізації соціально-трудових відносин;

взаємодія із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та їх об'єднань, організаціями роботодавців та їх об'єднань у запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

навчання сторін соціально-трудових відносин, працівників НСПП, арбітрів, посередників, позаштатних радників НСПП; завідувачів інформаційно-консультаційних центрів щодо форм і методів усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

виконання цільових і науково-дослідницьких програм, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

збирання та аналітичне опрацювання інформації про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, галузях, видання інформаційних матеріалів з питань стану соціально-трудових відносин, їх динаміки та тенденцій;

реалізація компетенції НСПП з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), визначеної нормативно-правовими актами.

 

 

2. Порядок здійснення і зміст заходів Національної служби посередництва і примирення щодо запобігання виникненню

колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

2.1. Організаційне забезпечення та функції управління, координації, зв'язку, контролю за виконанням заходів НСПП по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному, галузевому та національному рівнях здійснюють відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, відповідні структурні підрозділи у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях. На зазначені структурні підрозділи покладаються завдання щодо своєчасного реагування на випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин. До виконання зазначених робіт залучаються арбітри, посередники, позаштатні радники НСПП, а також завідуючі інформаційно-консультаційними центрами НСПП.

2.2. Функції аналітично-інформаційного забезпечення НСПП заходів по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) покладаються на відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, сектор НСПП в місті Києві, відповідні підрозділи у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

2.3. Правові і організаційні засади та комплекс здійснення відповідних заходів НСПП, взяття та зняття з обліку стану соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) зазначені в Положенні про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженому наказом НСПП від 27.03.2009 року  № 16 (далі – Положення).

2.4. Структурні підрозділи НСПП, визначені в п. 2.1. Положення, в триденний термін після прийняття розпорядження НСПП, наказу відділення НСПП про взяття на облік стану соціально-трудових відносин направляють сторонам запити про надання інформації щодо причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, можливі шляхи усунення чинників дестабілізації на виробничому, територіальному, галузевому чи національному рівнях.

2.5. Після отримання відповідної інформації структурні підрозділи НСПП, визначені в п.2.1. Положення, у триденний термін розробляють план заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.6. Заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) включають:

2.6.1. проведення аналізу стану і динаміки соціально-трудових відносин на конкретному підприємстві (більшості підприємств регіону, галузі), який передбачає:

аналіз впливу динаміки основних факторів на стан соціально-трудових відносин на підприємстві (в регіоні, галузі);

визначення об'єктивних та суб'єктивних чинників, що негативно впливають на стан соціально-трудових відносин і можуть призвести до виникнення розбіжностей між сторонами;

аналіз показників зайнятості, використання трудового потенціалу як фактора впливу на стан соціально-трудових відносин;

з’ясування причин ускладнень трудових відносин та пошук шляхів розв’язання основних проблем на зазначених об’єктах як засоби стабілізації стану соціально-трудових відносин;

підготовка висновків щодо можливих напрямів розвитку соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підставі аналізу існуючих тенденцій фінансово-економічного розвитку підприємства (більшості підприємств даного регіону, галузі);

2.6.2. проведення вивчення стану соціально-трудових відносин з використанням соціологічних методів;

2.6.3. підготовку прогнозу можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

2.6.4. інформування НСПП про результати прогнозування і прогнозні висновки;

2.6.5. підготовку рекомендацій щодо шляхів та заходів зі стабілізації стану соціально-трудових відносин;

2.6.6. реалізацію заходів та рекомендацій щодо усунення чинників дестабілізації; корегування заходів із врахуванням нових обставин;

2.6.7. здійснення посередництва в ході виконання заходів та рекомендацій щодо стабілізації трудових відносин на зазначених об'єктах;

2.6.8. оцінку результативності здійснених заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

2.6.9. направлення, при необхідності, сторонам соціально-трудових відносин рекомендацій щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин з урахуванням нових обставин.

2.7. Заходи, здійснені щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), відображаються та обліковуються структурними підрозділами, визначеними в п.2.1. Положення, в Книзі обліку роботи із  запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.8. За результатами виконання плану заходів та, в разі стабілізації, стан соціально-трудових відносин знімається з обліку НСПП. Підстави та порядок зняття з контролю визначені Положенням.

2.9. Після зняття з обліку стану соціально-трудових відносин відділом аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, сектором НСПП по роботі в місті Києві та відповідними структурними підрозділами у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях відстежується ситуація в рамках моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі, організації, на території, в галузі.

2.10. Про заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх результати відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, відповідні підрозділи у відділеннях НСПП в Автономній Республіці Крим та областях інформують громадськість через засоби масової інформації, зокрема, Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, прес-релізи тощо.

 

 

3. Реалізація заходів та рекомендацій НСПП по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

3.1. Реалізація заходів та рекомендацій НСПП по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється у взаємодії  із професійними спілками, їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами.

3.2. В ході реалізації заходів по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) структурними підрозділами НСПП:

3.2.1. ведеться моніторинг стану соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій, територій, галузей;

3.2.2. організовуються консультації для сторін соціально-трудових відносин, в тому числі із запрошенням фахівців відповідних органів, до компетенції яких відноситься контроль за дотриманням вимог чинного законодавства про працю;

3.2.3. забезпечується система взаємодії структурних підрозділів НСПП із професійними спілками, їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими державними органами;

3.2.4. проводяться консультації із власниками або уповноваженими ними органами (представниками), до компетенції яких відноситься усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на даних суб'єктах господарювання;

3.2.5. здійснюється прогноз можливого розвитку ситуації;

3.2.6. проводяться примирні процедури для поліпшення стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (в т.ч. узгоджувальні зустрічі та інші форми роботи), до яких, у разі потреби, залучаються відповідні органи влади та органи місцевого самоврядування та сторони соціального діалогу;

3.2.7. проводиться роз’яснювальна робота з метою попередження можливого стихійного, некерованого розгортання подій;

3.2.8. здійснюється взаємне інформування сторін соціально-трудових відносин, структурних підрозділів НСПП, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та їх об'єднань, роботодавців та їх об'єднань про хід стабілізації трудових відносин на конкретних підприємствах (більшості підприємств території, галузі), про можливе ускладнення відносин, вжиття невідкладних заходів для попередження стихійного, некерованого розвитку подій, порушення законодавчо визначеного порядку врегулювання розбіжностей.

 

 

4. Визначення результативності роботи по  запобіганню  виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

4.1. За підсумками роботи у звітному періоді (за місяць, за квартал, за перше півріччя, за 9 місяців, за рік) НСПП, її структурні підрозділи визначають результативність здійснених заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному, галузевому та національному рівнях.

4.2. Узагальненими робочими показниками результативності заходів, здійснених НСПП, її структурними підрозділами щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), є:

- кількість колективних трудових спорів (конфліктів), виникнення яких було попереджено завдяки здійсненню НСПП, структурним підрозділом НСПП, заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на звітну дату з початку року;

- кількість підприємств, установ, організацій, а також середньооблікова чисельність штатних працівників цих підприємств, установ, організацій, на яких було попереджено виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на звітну дату з початку року;

- відношення суми заборгованості із заробітної плати, яку погашено в результаті здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на звітну дату з початку року, до суми заборгованості із заробітної плати підприємств, установ, організацій, яка стала причиною дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

4.3. Узагальнені робочі показники результативності заходів, здійснених за сприяння НСПП, її структурних підрозділів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в їх динаміці, застосовуються структурними підрозділами відповідно до їх функцій і повноважень.

 4.4. За результатами аналізу узагальнених робочих показників результативності заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП, її структурні підрозділи з метою підвищення ефективності цієї роботи вносять корективи в систему її організації, вдосконалюють підходи, форми, поліпшують взаємодію з іншими зацікавленими органами, установами та організаціями.