E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

09 червня 2009 року                                 м. Київ                                    № 32

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення

 

Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпункту 15 пункту 4, пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національної служби посередництва і примирення від 25 травня 2007 року № 33 "Про затвердження Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення".

3. Структурним підрозділам Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання положень цього наказу в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із наступними змінами та доповненнями.

4. Текст Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, опублікувати в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

5. Цей Наказ набирає чинності з 01 лютого 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова                                                   О.Окіс

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національної служби

посередництва і примирення

від "09" червня 2009р. № 32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності

Національної служби посередництва і примирення

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це положення (далі - Положення) визначає зміст, форми, порядок, основні завдання та строки здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП).

1.2. Основні завдання аналітично-інформаційної діяльності - це здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про:

стан соціально-трудових відносин;

чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

колективні трудові спори (конфлікти) та причини їх виникнення;

висунуті найманими працівниками вимоги;

прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження та сприяння своєчасному вирішенню;

створення бази даних, забезпечення обміну інформацією та матеріалами для сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до вимог чинного законодавства;

інформування громадськості через засоби масової інформації (далі - ЗМІ) про діяльність НСПП щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

1.3. Об’єктом аналітично-інформаційної діяльності НСПП є стан соціально-трудових відносин в Україні за окремими видами економічної діяльності, в окремих регіонах, на окремих підприємствах, установах, організаціях, діяльність Національної служби посередництва і примирення щодо виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення.

1.4. Суб'єктами аналітично-інформаційної діяльності є: Національна служба посередництва і примирення; відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП; сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – відділення НСПП),.

1.5. Основними принципами, на яких базується аналітично-інформаційна діяльність НСПП, є:

цілісність і повнота;

своєчасність;

об'єктивність і достовірність;

обґрунтованість.

1.6. Джерелами інформації для здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП є:

матеріали, отримані від підприємств, установ, організацій, а також від сторін соціально-трудових відносин та сторін колективних трудових спорів (конфліктів);

результати опитування найманих працівників;

дані державної та відомчої статистики;

матеріали центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю, інших контролюючих органів, об’єднань роботодавців, профспілок;

аналітичні матеріали та прогнози науково-дослідних центрів;

матеріали, надані арбітрами, посередниками, позаштатними радниками НСПП, завідуючими інформаційно-консультаційних центрів НСПП;

засоби масової інформації тощо.

 

2. Шляхи здійснення та види аналітично-інформаційної діяльності НСПП

 

2.1. Аналітично-інформаційна діяльність НСПП здійснюється шляхом:

забезпечення термінового, щомісячного та щоквартального інформування про стан соціально-трудових відносин, їх ускладнення чи загострення;

підготовки звіту про результати діяльності за рік;

підготовки довідок про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності, в окремих регіонах;

прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

інформування громадськості про діяльність НСПП через засоби масової інформації, Бюлетень НСПП та WEB-сторінку НСПП;

застосування інших форм і напрямів аналітично-інформаційної діяльності.

2.2. За видами аналітично-інформаційна діяльність НСПП поділяється на:

- термінову (термінове інформування);

- планову:

щомісячне інформування;

щоквартальне інформування;

звіт про результати діяльності за рік;

довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності або в окремих регіонах;

прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у наступному півріччі.

3. Термінове, щомісячне та щоквартальне інформування

 

3.1. Термінове інформування здійснюється шляхом подання термінової інформації з питань, що за своїм змістом вимагають невідкладного інформування та реагування.

Термінова інформація подається відділеннями НСПП центральному апарату НСПП в електронному виді невідкладно у день надходження інформації:

про загострення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях, а також в окремих адміністративно-територіальних одиницях, галузях;

щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків;

проведення акцій соціального протесту;

проведення страйків, колективних припинень роботи тощо.

3.2. Щомісячна інформація подається відділеннями НСПП в електронному виді один раз на місяць до 10-ї години ранку 2 числа наступного місяця.

Щомісячна інформація містить відомості про стан соціально-трудових відносин, виникнення та хід врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) і повинна мати такі розділи:

1. Акції соціального протесту, страйки.

2. Хід врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

4  Результати моніторингу стану соціально-трудових відносин.

Разом із щомісячною інформацією в електронному виді відділеннями направляються:

- Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою АСПС-м (додаток 1 до Положення);

- Звіт про результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), що подається відділеннями НСПП за формою № 1-ЗКТС, затвердженою наказом НСПП від 13.04.2009 р. № 19;

- Звіт про колективні трудові спори (конфлікти), що подається відділеннями НСПП за формою № 1-КТС, затвердженою наказом НСПП від 03.06.2009 р. № 30;

- База даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності за формою БД-1 в електронному виді (електронна форма додатку 2 до Положення);

- Реєстр підприємств, що перебували на обліку відділення НСПП в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з початку року за формою РП-м в електронному виді (електронна форма додатку 3 до Положення).

3.3. Щоквартальна інформація за перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців подається відділеннями НСПП в електронному виді до 10-ї години ранку 4 числа місяця, наступного за відповідним кварталом.

Щоквартальна інформація повинна містити наступні розділи:

1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин на відповідній території.

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин.

Щоквартальна інформація має наступні додатки:

- Результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 4 до Положення).

- Результати роботи щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (додаток 5 до Положення).

- Характеристика випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, робота з якими велась в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), за видами економічної діяльності (галузями) та за рівнями (додаток 6 до Положення).

- Інформування громадськості про діяльність НСПП (додаток 7 до Положення).

- Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою АСПС-кв (електронна форма додатку 8 до Положення).

3.4. Вимоги щодо змісту термінової, щомісячної та щоквартальної інформації:

інформаційний матеріал повинен бути змістовним, достовірним, стислим, надаватися без повторів;

інформація про акції соціального протесту подається у тому випадку, якщо акції пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин, і повинна містити: визначення форми акції соціального протесту; повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; кількість учасників акції соціального протесту; вимоги учасників акції соціального протесту та причини, що зумовили її проведення (у випадку наявності вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати – вказати суму заборгованості), заходи, вжиті відділенням НСПП з метою стабілізації стану соціально-трудових відносин, прогнозні висновки відділення щодо розвитку ситуації; пропозиції відділення про заходи, які необхідно здійснити НСПП для стабілізації стану соціально-трудових відносин. Разом із терміновою інформацією про акції соціального протесту відділення подає до центрального апарату НСПП стислий інформаційний матеріал про події з метою розміщення його на сайті НСПП;

інформація про страйки повинна містити: повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; чисельність працюючих, кількість учасників страйку, представницький орган, причини виникнення страйку (у випадку наявності вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати – вказати суму заборгованості), дотримання вимог чинного законодавства, заходи, вжиті відділенням НСПП з метою стабілізації стану соціально-трудових відносин, прогнозні висновки відділення щодо розвитку ситуації; пропозиції відділення про заходи, які необхідно здійснити НСПП для стабілізації стану соціально-трудових відносин. Разом із терміновою інформацією про страйки відділення подає до центрального апарату НСПП стислий інформаційний матеріал про події з метою розміщення його на сайті НСПП;

інформація щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків подається за результатами як співпраці відділення із відповідними структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, так і роботи в цілому по здійсненню моніторингу стану соціально-трудових відносин, і повинна містити: зазначення джерела інформації, а також максимально повну характеристику запланованих акцій соціального протесту та страйків, якою володіє відділення на момент надання інформації. Разом із терміновою інформацією щодо анонсів запланованих акцій соціального протесту та страйків відділення подає до центрального апарату НСПП відповідний стислий інформаційний матеріал з метою розміщення його на сайті НСПП;

інформація про діяльність із запобігання виникненню колективних трудових спорів повинна містити: повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності; чисельність працюючих, чинники дестабілізації згідно з класифікатором вимог, суму заборгованості із виплати заробітної плати (у разі наявності), вжиті відділенням НСПП заходи по врегулюванню стану соціально-трудових відносин та їх результат, необхідні заходи для врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

при терміновому та щомісячному інформуванні наданий інформаційний матеріал, що характеризує ситуацію на окремих підприємствах, установах, організаціях, повинен містити повну назву підприємства, установи, організації, їх підпорядкування, місце розташування, вид економічної діяльності, чисельність працюючих, суму заборгованості із виплати заробітної плати (у разі наявності);

при щоквартальному інформуванні наданий інформаційний матеріал подається наростаючим підсумком, повинен містити чітку характеристику стану і тенденцій розвитку соціально-трудових відносин на відповідній території; висвітлювати діяльність відділень НСПП у відповідний період.

3.5. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП:

готує термінову, узагальнену щомісячну та щоквартальну інформацію;

після отримання доручень Кабінету Міністрів України або Секретаріату Президента України, наданих до термінової, щомісячної, щоквартальної інформації, надсилає їх до відповідних відділень НСПП.

 

4. Звіт про результати діяльності НСПП за рік

 

4.1. Звіт про результати діяльності НСПП за рік повинен мати такі розділи:

1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин.

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин.

5. Стан дотримання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

6. Правове забезпечення діяльності НСПП та здійснення примирних процедур.

7. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.

8. Інформування громадськості про діяльність НСПП.

9. Висновки та пропозиції.

Звіт може додатково включати інші розділи.

4.2. Звіт про результати діяльності відділень НСПП за рік повинен мати такі розділи:

1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин на відповідній території.

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин.

5. Стан дотримання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

6. Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками, позаштатними радниками НСПП.

7. Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин.

8. Інформування громадськості про діяльність НСПП.

9. Висновки та пропозиції.

Обов’язковими є наступні додатки до звіту:

- Результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (додаток 4 до Положення).

- Результати роботи щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (додаток 5 до Положення).

- Характеристика випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, робота з якими велась в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), за видами економічної діяльності (галузями) та за рівнями (додаток 6 до Положення).

- Інформування громадськості про діяльність НСПП (додаток 7 до Положення).

- Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за формою АСПС-кв (електронна форма додатку 8 до Положення).

В звітах можуть бути висвітлені також інші питання, що стосуються роботи відділень НСПП.

4.3. Наданий у звіті інформаційний матеріал повинен містити: чітку характеристику стану і тенденцій розвитку соціально-трудових відносин на відповідній території; повною мірою висвітлювати діяльність відділень НСПП у звітний період; бути змістовним, стислим, надаватися без повторів.

4.4. Звіт про результати діяльності за рік подається відділеннями НСПП до 10-ї години ранку 15 січня наступного року.

4.5. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП вивчає, аналізує, систематизує, узагальнює звіти відділень НСПП, відділів та секторів НСПП і готує проект звіту НСПП про результати діяльності за рік.

5. Довідка про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими галузями економіки або регіонами України

 

5.1. Виконавцями довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами є відділення НСПП, відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП.

5.2. Зміст та структура довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами визначається, виходячи з переліку питань, які необхідно висвітлити при її підготовці, і який розробляється відділом аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП за участю відділу правового забезпечення НСПП в залежності від специфіки предмета вивчення і надсилається до виконавців – відділень НСПП – не пізніше як за два місяці до встановленого терміну подання довідки.

5.3. При вивченні питань про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти), що виникли на підприємствах, установах, організаціях певного виду економічної діяльності, аналіз здійснюється в цілому та в розрізі його підсекцій та розділів.

За результатами вивчення розділи довідки щодо загального стану соціально-трудових відносин та характеристики колективних трудових спорів (конфліктів) подаються за галузевою ознакою, а не за територіальним принципом.

5.4. При вивченні цих питань в окремому регіоні аналіз проводиться комплексно:

- в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, що входять до регіону, а також підприємств, установ, організацій, видів економічної діяльності, їх підсекцій та розділів;

- у цілому по регіону.

5.5. Терміни підготовки довідки встановлюються відповідно до плану роботи НСПП та планів роботи відділень НСПП.

 

6. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

6.1. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється відповідно до цього Положення, Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів).

6.2. Метою прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) є моделювання можливих змін соціально-трудових відносин з урахуванням всього комплексу наявних об'єктивних і суб'єктивних причин, визначення вірогідності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), що дає можливість своєчасно вжити заходи, спрямовані на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження страйків, інших акцій соціального протесту; виробити відповідні висновки та рекомендації НСПП для зацікавлених органів, установ, організацій з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

6.3. Суб'єктами прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) є відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, відділення НСПП.

6.4. Здійснюючи прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому, територіальному, галузевому та національному рівнях, суб’єкти прогнозування повинні:

- здійснити аналіз соціально-економічного розвитку об’єкта прогнозування в порівнянні з попереднім періодом;

- охарактеризувати головні проблеми і можливі шляхи їх розв’язання;

- визначити об'єктивні та суб'єктивні причини конфліктогенного характеру, тривале збереження яких дає підстави прогнозувати можливе ускладнення соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- зробити висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку стану соціально-трудових відносин, а також імовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

6.5. За результатами прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) суб'єкти прогнозування:

- забезпечують своєчасне інформування про результати і висновки щодо прогнозування на відповідному рівні;

- здійснюють комплекс заходів стосовно прогнозованого об'єкта на виробничому, територіальному, галузевому, національному рівнях з метою сприяння поліпшенню трудових відносин, серед яких: облік в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння усуненню чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин з урахуванням прогнозних застережень, консультативно-роз’яснювальна робота, підготовка рекомендацій щодо шляхів стабілізації стану соціально-трудових відносин;

- організують, координують заходи комплексного характеру, що здійснюються НСПП у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, об'єднаннями роботодавців, сторонами соціально-трудових відносин, з метою усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин і запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

6.6. Відділення НСПП узагальнюють прогнозні матеріали і подають на ім'я голови НСПП до 10-ї години ранку 25 числа другого місяця кварталу, який передує півріччю, що прогнозується, довідку про результати прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя.

6.7. Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя, що подається відділеннями НСПП, повинен мати такі розділи:

1. Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) попереднього піврічного прогнозу відділення НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

2. Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей).

3. Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні.

4. Висновки та пропозиції.

6.8. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП готує на основі прогнозних матеріалів відділень НСПП проект прогнозу НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя.

 

7. Інформування громадськості про діяльність НСПП

 

7.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Закону України "Про інформацію", Положення про Національну службу посередництва і примирення, постійно здійснюється робота з інформування громадськості про діяльність НСПП, в тому числі, через Бюлетень НСПП та WEB- сторінку НСПП.

7.2. Суб'єктами інформування громадськості є голова НСПП, керівники відділень НСПП.

7.3. Метою діяльності НСПП у напрямку інформування громадськості є:

- поширення серед громадськості об’єктивної інформації про діяльність НСПП та її відділень у напрямку сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному вирішенню, здійснення посередництва у вирішенні таких спорів (конфліктів);

- формування об’єктивної громадської думки щодо ефективності і доцільності правових шляхів вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин;

- сприяння поглибленню соціального діалогу;

- формування позитивного іміджу НСПП;

- оприлюднення пропозицій НСПП щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

- всебічне залучення представників засобів масової інформації до системного та своєчасного реагування і висвітлення у пресі, на радіо, телебаченні проблем, що є причинами виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; використання ЗМІ для сприяння у запобіганні чи врегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів).

7.4. НСПП та її відділення постійно інформують громадськість про свою діяльність шляхом публічних виступів, поширення друкованої чи усної інформації.

Формами інформування є:

- організація та проведення прес-конференцій, навчально-практичних семінарів, конференцій, "круглих столів";

- доповіді, виступи, повідомлення співробітників НСПП на нарадах, конференціях, семінарах, симпозіумах;

- виступи, інтерв'ю, коментарі в засобах масової інформації (на радіо, телебаченні, в друкованих засобах масової інформації);

- статті, аналітичні матеріали в друкованих виданнях (газетах, журналах, збірниках, бюлетенях, довідниках);

- розміщення інформаційних матеріалів на WEB - сторінці НСПП;

- випуск презентаційної друкованої продукції.

7.5. Відділення НСПП обов’язково повинні інформувати відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП стосовно виступів, інтерв’ю та публікацій у засобах масової інформації (з наданням копій текстів відповідних матеріалів).

7.6. Відділення НСПП до 10-ї години ранку 1 числа місяця наступного за звітним надсилають до відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП офіційні дані щодо стану передплати Бюлетеня у відповідному регіоні з відображенням динаміки передплати.

 

 8. Інші напрями аналітично-інформаційної діяльності

 

8.1. Вивчення, аналіз та узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду шляхів стабілізації соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), поглиблення соціального діалогу.

8.2. Співпраця з науковими організаціями, установами та вченими в питаннях розробки науково обґрунтованих навчальних програм, експертних оцінок, методик, інших документів з використанням для цього аналітично-інформаційних матеріалів з метою організації і проведення наукових досліджень та підготовки на цій основі рекомендацій з метою стабілізації соціально-трудових відносин.

8.3. Забезпечення відділень НСПП, сторін колективного трудового спору (конфлікту) аналітично-інформаційними та організаційно-методичними матеріалами, у тому числі для здійснення примирних процедур та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

8.4. Участь у підготовці матеріалів для узагальнення та розробки пропозицій по вдосконаленню законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

8.5. Участь у підготовці необхідних матеріалів з метою забезпечення взаємодії НСПП із Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Комітетами Верховної Ради України та народними депутатами України, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями.

8.6. Участь у підготовці методичних аналітично-інформаційних матеріалів для забезпечення діяльності посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів (арбітрів), позаштатних радників НСПП, інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

8.7. Облік та систематизація аналітично-інформаційних матеріалів.

 

 9. Використання матеріалів аналітично-інформаційної діяльності НСПП

 

9.1. Термінова, щомісячна, щоквартальна інформація, довідки про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки України або в регіонах, прогноз НСПП про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя надсилаються Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, Федерації профспілок України, організаціям роботодавців.

9.2. Звіт про діяльність НСПП за рік надсилається Президенту України.

Звіт про діяльність НСПП за рік надсилається до відома Кабінету Міністрів України, Федерації профспілок України, організаціям роботодавців, Міжнародній організації праці.

 

10. Порядок обчислення строків

 

10.1. Строки, встановлені цим Положенням, обчислюються днями. Останній день строку триває до 24 години.

10.2. Якщо останній день подання щомісячної, щоквартальної інформації, звіту про результати діяльності за рік, довідок про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях економіки України або в регіонах, довідок про результати прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на наступне півріччя припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

10.3. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи, зазначені в підпункті 10.2., передані на пошту чи іншими відповідними засобами зв’язку.


Додаток 1 до Положення

Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків за ____________ 200___ року за формою АСПС-м 

Акції соціального протесту, страйки Чисельність учасників акції соціального протесту, страйку Число підприємств, працівники яких брали участь в акції соціального протесту, страйку Рівень проведення акції соціального протесту, страйку Кількість вимог найманих працівників, з них щодо:
Національний Галузевий Територіальний Виробничий Всього акцій соціального протесту, страйків Встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту Укладення або зміни колективного договору угоди Виконання колективного договору угоди Невиконання вимог законодавства про працю Всього вимог
Всеукраїнська
Вуличні походи
Голодування
Демонстрація
Збори
Мітинг
Невихід на поверхню
Пікетування
Припинення роботи
Страйк
РАЗОМ


Додаток 2 до Положення

База даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності за формою БД-1 (П) в електронному вигляді (електронна форма)


Додаток 3 до Положення

Реєстр підприємств, що перебували на контролі відділення НСПП в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з початку року за формою РП-м (електронна форма)

Додаток 4 до Положення

Результати роботи по запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Кількість випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебувало на обліку відділення протягом звітного періоду, всього, одиниць – _____, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____, з них:

 - на рівні підприємств, установ, організацій – _____;

- на рівні структурних підрозділів – _____;

- на рівні окремих категорій найманих працівників – _____;

- на територіальному рівні – _____;

- на галузевому рівні – _____.

2. Число підприємств, установ, організацій, на яких відділення НСПП здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) протягом звітного періоду, всього, одиниць – _____, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____;

- на територіальному рівні – _____;

- на галузевому рівні – _____.

3. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ, організацій, на яких відділення НСПП здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за завітний період, всього – _____ чол., в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____ чол.;

- на територіальному рівні – _____ чол.;

- на галузевому рівні – _____ чол.

4. Кількісні параметри чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, усуненню яких сприяло відділення у звітному періоді:

всього чинників дестабілізації, одиниць – _____:

з них:

- ліквідовано (усунуто) – _____ (_____% від загальної кількості);

- в стадії ліквідації – _____ (_____%);

- призвели до виникнення КТС (К) – _____ (_____%);

з них:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – _____ (_____% від загальної кількості), в т.ч.:

- ліквідовано (усунуто) – _____ (_____%);

- в стадії ліквідації – _____ (_____%);

- призвели до виникнення КТС (К) – _____ (_____%);

- щодо укладення чи зміни умов колективного договору, угоди – ___ (___%), в т. ч.:

- ліквідовано (усунуто) – _____ (_____%);

- в стадії ліквідації – _____ (_____%);

- призвели до виникнення КТС (К) – _____ (_____%);

- щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – _____ (_____%), в т.ч.:

- ліквідовано (усунуто) – _____ (_____%);

- в стадії ліквідації – _____ (_____%);

- призвели до виникнення КТС (К) – _____ (_____%);

- щодо невиконання вимог законодавства про працю – _____ (_____%), в т.ч.:

- ліквідовано (усунуто) – _____ (_____%);

- в стадії вирішення розбіжностей – _____ (_____%);

- призвели до виникнення КТС (К) – _____ (_____%).

5. Сума заборгованості із заробітної плати працівників підприємств, установ, організацій, яка стала основною причиною дестабілізації стану соціально-трудових відносин, всього – _____ тис. грн., в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____ тис. грн.;

- на територіальному рівні – _____ тис. грн.;

          - на галузевому рівні – _____ тис. грн.

6. В результаті запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів):

 - погашено заборгованості із заробітної плати в сумі _______ тис. грн. (____ % від суми заборгованості, що стала основною причиною дестабілізації стану соціально-трудових відносин);

- перебуває в стадії вирішення питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати в сумі ______ тис. грн.;

 - сума заборгованості із заробітної плати по тих випадках дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які переросли в КТС(К) або за різних причин зняті з обліку – _____ тис. грн.

Додаток 5 до Положення

Результати роботи щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Кількість колективних трудових спорів (конфліктів), вирішенню яких сприяло відділення НСПП упродовж звітного періоду, всього, одиниць – _____, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____, з них:

- на рівні підприємств, установ, організацій – _____;

- на рівні структурних підрозділів – _____;

- на рівні окремих категорій найманих працівників – _____;

- на територіальному рівні – _____;

- на галузевому рівні – _____.

2. Число підприємств, установ, організацій, працівники яких брали участь у колективних трудових спорах (конфліктах), всього, одиниць – _____, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____;

- на територіальному рівні – _____;

- на галузевому рівні – _____.

3. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підприємств, установ, організацій, де мали місце колективні трудові спори (конфлікти), всього – _____ осіб, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____ осіб;

- на територіальному рівні – _____ осіб;

- на галузевому рівні – _____ осіб.

4. Чисельність працівників підприємств, установ, організацій, які брали участь у колективних трудових спорах (конфліктах), всього – _____ осіб, в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____ осіб;

- на територіальному рівні – _____ осіб;

- на галузевому рівні – _____ осіб.

5. Кількісні параметри вимог, висунутих найманими працівниками в колективних трудових спорах (конфліктах), вирішенню яких сприяло відділення НСПП упродовж звітного періоду, всього вимог, одиниць – _____:

з них:

- вирішено вимог – _____ (_____% від загальної кількості вимог);

- в стадії вирішення вимог – _____ (_____%);

з них:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – _____ (_____% від загальної кількості вимог), в т.ч.:

- вирішено вимог – _____ (_____%);

- в стадії вирішення вимог – _____ (_____%);

- щодо укладення чи зміни умов колективного договору, угоди – ___ (___%), в т. ч.:

- вирішено вимог –_____ (_____%);

- в стадії вирішення вимог – _____ (_____%);

- щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – _____ (_____%), в т.ч.:

- вирішено вимог – _____ (_____%);

- в стадії вирішення вимог – _____ (_____%);

- щодо невиконання вимог законодавства про працю – _____ (_____%), в т.ч.:

- вирішено вимог – _____ (_____%);

- в стадії вирішення вимог – _____ (_____%);

6. Сума заборгованості із заробітної плати працівників підприємств, установ, організацій, територій, яка стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), всього – _____ тис. грн., в т.ч.:

- на виробничому рівні – _____ тис. грн.;

- на територіальному рівні – _____ тис. грн.;

- на галузевому рівні – _____ тис. грн.

7. В результаті сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів):

- погашено заборгованості із заробітної плати в сумі _____ тис. грн. (_____% від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- перебуває в стадії вирішення питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати в сумі _____ тис. грн.;

- заборгованість із заробітної плати по спорах, які за різних причин зняті з реєстрації, – _____ тис. грн.

Додаток 6 до Положення

Характеристика випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, робота з якими велась в системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), за видами економічної діяльності (галузями)та за рівнями станом на 01._____________ р.
На початок року Взято на облік Врегульовано

Стали предметом

КТС (к)

На кінець періоду
Виробничий Територіальний Всього Виробничий Територіальний Всього Виробничий Територіальний Всього Виробничий Територіальний Всього Виробничий Територіальний Всього
Промисловість
Добувна
видобування енергетичних матеріалів
з них видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу
видобування неенергетичних матеріалів
Обробна
харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів
текстильна промисловість та пошиття одягу
виробництво шкіри та шкіряного взуття
виробництво деревини та виробів з деревини
целюлозна промисловість, видавнича справа
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива
хімічне виробництво
виробництво гумових та пластмасових виробів
виробництво інших неметалевих мінеральних виробів
металургія та оброблення металу
виробництво машин та устаткування
виробництво електричного та електронного устаткування
виробництво транспортного устаткування
інше виробництво
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
сільське господарство та мисливство
лісове господарство
рибне господарство
будівництво
оптова й роздрібна торгівля
з неї роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт
готелі і ресторани
транспорт
наземний
в т.ч. міськелектротранспорт
водний
авіаційний
допоміжні транспортні послуги
пошта та зв'язок
Фінансова діяльність
операції з нерухомістю, здавання в найм та послуги користувачам
з них дослідження та розробки
Державне управління
Освіта
Охорона здоров'я та соціальна допомога
Житлово-комунальне господарство
Колективні, громадські та особисті послуги
з них діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту
Всього

 

Додаток 7 до Положення

Інформування громадськості про діяльність НСПП

1.Кількість опублікованих працівниками відділення НСПП та представниками позаштатних інституцій НСПП статей, аналітичних матеріалів у друкованих виданнях (газетах, журналах, збірниках, довідниках тощо) протягом звітного періоду, всього, одиниць - ___, в т.ч.:

- газети – ____ ;

журнали – ____ ;

збірники – ____ ;

довідники – ____ ;

методичні матеріали – ____ .

2.Кількість виступів, інтерв'ю, коментарів працівників відділення НСПП в засобах масової інформації, всього, одиниць – ____ , в т.ч.:

на радіо– ____ ;

на телебаченні– ____ ;

- в друкованих засобах масової інформації -  ________.

3.Кількість проведених відділенням НСПП упродовж звітного періоду прес-конференцій, навчально-практичних семінарів, конференцій, "круглих столів" тощо, всього, одиниць_____ , в т.ч.:

прес-конференції– ____ ;

навчально-практичні семінари– ____ ;

конференції– ____ ;

- «круглі столи»– ____ ;

наради-семінари для арбітрів, посередників, позаштатних радників НСПП, завідуючих інформаційно-консультаційними центрами– ____ .

4.Кількість виступів працівників відділення НСПП на нарадах, семінарах протягом звітного періоду, всього, одиниць– ____ , в т.ч.:

наради– ____ ;

семінари– ____ ;

конференції– ____ ;

"круглі столи"– ____ .

5.Кількість прочитаних лекцій працівниками відділення НСПП– ____ .

6.Кількість діючих в сільських районах та в містах обласного значення інформаційно-консультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення, всього, одиниць– ______ .

7.Чисельність позаштатних радників НСПП– ______

Додаток 8 до Положення

Інформація щодо акцій соціального протесту, страйків

за формою АСПС-кв (електронна форма)

Додаток 9 до Положення

Звіт

Про колективні трудові спори (конфлікти) в електронному виді (електронна форма)