E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Відповідно до статті 85 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 527 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» розроблена Програма створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Черкаської області у 2010-2011 роках (далі - Програма).

В Черкаській області протягом І півріччя 2010 року спостерігались позитивні тенденції щодо стабілізації ринку праці Черкащини: суттєво  зменшилась кількість вивільнених працівників з підприємств області та чисельність найманих працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, знизилися темпи реєстрації незайнятих громадян в центрах зайнятості області. У січні – червні 2010 року за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості звернулося 22,4 тис. незайнятих громадян, що майже на 10 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ці фактори вплинули на зменшення протягом І півріччя 2010 року рівня зареєстрованого безробіття. Так в середньому, цей показник зменшився з 5,3 відсотка у І кварталі 2009 року до 2,2 відсотка станом на 01.07.2010.

За визначенням МОП, у області чисельність безробітних у віці 15-70 років зменшилась і складає 70,3 тис. осіб.

Відбулося зменшення в чотири рази чисельності працівників, які  вимушено знаходилися у відпустках за власний рахунок та працювали у режимі неповного робочого дня (тижня).

Суттєве зменшення кількості фактично вивільнених протягом І півріччя 2010 року працівників порівняно з відповідним періодом минулого року (946 осіб та 3676 осіб відповідно) вплинуло на позитивну динаміку створення робочих місць. Вперше, починаючи з кінця 2008 року, спостерігалось збільшення кількості створених нових робочих місць (12,9 тис. місць), порівняно з ліквідованими (9,2 тис. місць).

Незважаючи на стабілізацію ситуації на ринку праці, актуальною залишається проблема забезпечення  зайнятості мешканців села, оскільки можливість працевлаштуватися на селі є досить обмеженою. Так серед вакансій, які надходять до центрів зайнятості, лише чверть - для працівників сільського господарства. В той же час, серед незайнятого населення, що користується послугами обласної служби зайнятості, майже половину становлять жителі сільської місцевості.

Основними завданнями Програми є:

- сприяння зайнятості населення, зниженню рівня безробіття ;

- збереження наявних та створення нових  робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

- приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність з потребою роботодавців;

- підвищення якості робочої сили;

- посилення мотивації населення до легальної продуктивної зайнятості;

- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття;

- запобігання зростанню обсягів зовнішньої трудової міграції. 

Для забезпечення розвитку приорітетних напрямів економіки регіону та ефективного використання трудових ресурсів на даний час існує нагальна потреба підтримки певних галузей та створення нових робочих місць в окремих районах Черкаської області

Основними завданнями Програми є:

- сприяння зайнятості населення, зниженню рівня безробіття ;

- збереження наявних та створення нових  робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

- приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність з потребою роботодавців;

- підвищення якості робочої сили;

- посилення мотивації населення до легальної продуктивної зайнятості;

- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття;

- запобігання зростанню обсягів зовнішньої трудової міграції. 

Черкаською обласною радою затверджено Програму економічного і соціального розвитку області на 2010 рік (Антикризова програма). Мета цієї Програми - посилення ефективності спільних дій облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій, які будуть спрямовані на подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення стабілізації і подальшого розвитку економіки області, підвищення рівня життя населення та посилення його соціального захисту.

Заходи, зазначені в Програмі, спрямовані на реалізацію основних пріоритетів розвитку реального сектору економіки та посилення соціальної захищеності населення області:

  • збільшення бюджетних надходжень;
  • соціальний захист населення;
  • подолання безробіття населення;
  • погашення заборгованості із заробітної плати;
  • організація громадського порядку;
  • забезпечення розрахунків за спожиті природний газ та електроенергію.

Основним серед пріоритетних напрямів регіональної політики Черкаської області є: забезпечення сприятливих умов для стабілізації та подальшого відновлення економіки.

Програмою економічного і соціального розвитку області на 2010 рік визначено такі завдання :

1. Промисловий комплекс - забезпечення умов для відновлення роботи промислового комплексу області та створення нових виробництв, активне впровадження енергозберігаючих технологій; зміна структури промислового виробництва у напрямку виробництва продукції вищих технологічних укладів; розвиток імпортозаміщюючих виробництв; підвищення соціальної відповідальності в роботі підприємств.

2. Сільське господарство - забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках; забезпечення продовольчої безпеки області; відродження соціальної сфери та інфраструктури на селі.

3. Торгівля та послуги - задоволення потреб населення у високоякісних товарах та послугах за рахунок формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення, розширення бази підприємств торгівлі та побуту та їх оптимального розміщення в населених пунктах.

4. Транспортний комплекс і зв’язок - забезпечення подальшого розвитку всіх видів транспорту на території області; адаптація послуг транспорту для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

5. Зовнішньоекономічна діяльність - удосконалення структури експорту та імпорту, відновлення ефективної роботи експортноорієнтованих галузей економіки; збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств; сприяння експорту високотехнологічної продукції і послуг; забезпечення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.

6. Енергозабезпечення, енергоефективність, енергозбереження - безперебійне забезпечення основними видами енергоносіїв споживачів області усіх галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно виконують договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за використані енергоресурси.

7. Впорядкування земельних відносин та землекористування - підвищення цінності земельних ресурсів; забезпечення ефективності їх використання; створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного та виробничого потенціалу землі.

8. Розвиток наукової та інноваційної діяльності - активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в області; залучення наукового потенціалу до вирішення актуальних проблем економічного розвитку області з метою збільшення інноваційної складової; забезпечення технічного та технологічного оновлення виробництв.

9. Підвищення якості продукції та послуг - активне впровадження суб’єктами господарювання області сучасних методів управління на основі вимог міжнародних та національних стандартів (систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем екологічного управління та ін.).

Враховуючи, що Черкаська область має потужний промисловий, аграрний та природний потенціал, що постійно розвивається, та аналізуючи основні завдання регіонального розвитку, особливої уваги потребує створення нових робочих місць у таких галузях економіки:

промисловому комплексі;

сільському господарстві;

житлово-комунальному господарстві.

За результатами конкурсу бізнес – планів щодо створення нових робочих місць у 2010 – 2011 роках передбачається створення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України нових робочих місць на підприємствах області, зокрема:

Відкрите акціонерне товариство „Звенигородське АТП – 17108”

10 серпня 2010 року, для втілення виконання Програми створення нових робочих місць в життя, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області Станіслав Власенко зустрівся із головою правління відкритого акціонерного товариства „Звенигородське АТП 17108” Слинько Юрієм Григоровичем, який в ході зустрічі повідомив, що поточна заробітна плата найманим працівникам виплачується своєчасно, але на протязі 2005-2010 років на підприємстві спостерігається зменшення робочих місць.

Так, наприклад в 2005 році на підприємстві працювало 71 найманий працівник, то :

2006 році – 69 найманих працівників;

2007 році -  62 найманих працівників;

2008 році -  60 найманих працівників;

2009 році -  34 найманих працівників.

Станом, на 10.08.2010 року, на підприємстві працює 30 найманих працівників. Як показує динаміка чисельності найманих працівників на протязі цього періоду було звільнено 39 осіб, в результаті чого значно  зменшились обсяги перевезень.

В ході зустрічі голова правління Юрій Слинько також повідомив, що керівництвом правління ВАТ „Звенигородське АТП 17108” м. Звенигородка, для поліпшення стану економічного розвитку товариства, було прийнято рішення взяти  участь у  конкурсі бізнес – планів щодо створення нових робочих місць у 2010 – 2011 роках, в якому підприємство  стало одним із переможців цього конкурсу.

Відкрите акціонерне товариство „Звенигородське АТП – 17108”.

 Вид економічної діяльності: пасажирські та вантажні перевезення, , технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Бізнес – планом підприємства передбачено створення 88 нових робочих місць:

основні робітники – 79;

службовці – 9.

Створення нових робочих місць передбачається за рахунок придбання нових автобусів, легкових та вантажних автомобілів.

У 2011 році планується надання підприємством послуг на суму 9,3 млн.грн. та отримання чистого прибутку 1,1 млн.грн.

Реалізація бізнес – плану дасть можливість працевлаштувати 88 осіб на новостворені робочі місця.

В бюджетному аспекті реалізація бізнес - плану забезпечить надходження до відповідного місцевого бюджету 250,0 тис.грн., до Державного бюджету 370,0 тис.грн., до відповідних Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування 718,0 тис.грн.

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Порядку спрямування у 2010 році коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, Порядку використання коштів у 2010 році, передбачених у державному бюджеті на часткове покриття видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 527 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів».

Інтереси найманих працівників у відкритому акціонерному товаристві „Звенигородське АТП 17108” представляє профспілкова організація, яка бере активну участь в захисті соціальних і економічних питань. Всі наймані працівники товариства є членами профспілки. Між адміністрацією та трудовим колективом укладений колективний трудовий договір на 2010 – 2011 роки. який відповідає нормам галузевої і Генеральної угоди. Наймані працівники підприємства мають соціальні гарантії, оплачувані щорічні відпустки, оплату листів непрацездатності, часткову оплату санаторно-курортного лікування тощо. В товаристві, в зимовий період, практикується застосування неповного робочого дня, відпусток без збереження заробітної плати.

 Відділення НСПП в Черкаській області звернуло увагу, що наявність профспілкової організації в трудовому колективі сприяє посиленню захисту трудових,  соціально-економічних прав та інтересів працівників

В процесі зустрічі голові правління Юрію Слинько надані роз’яснення щодо повноважень Національної служби посередництва і примирення під час врегулювання чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин передбачених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

В результаті проведеного моніторингу   відкрите акціонерне товариство включене в базу даних підприємств (форма БДП), що мають чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

С. Власенко
Начальник відділення НСПП
в Черкаській області