E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Квiтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Леся Геращенко, головний спеціаліст відділення Національної служби
посередництва і примирення в Івано-Франківській області   

  

Національна служба посередництва і примирення (НСПП) – постійно діючий державний орган для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), утворений Президентом України відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
Досвід роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Івано-Франківській області підтверджує, що головною умовою успішного врегулювання соціально-трудових відносин є налагодження соціального діалогу між роботодавцем та найманим працівником. Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Механізмом соціального діалогу служить колективно-договірне регулювання.
В процесі реалізації повноважень відділенням НСПП в Івано-Франківській області налагоджено взаємодію між сторонами соціального діалогу.
Успішним кроком до подолання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин є спільні зусилля всіх причетних до цього суб’єктів.
З метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, а також, у зв’язку із набранням чинності Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та затвердженням Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, відділенням НСПП посилено роботу з підвищення рівня правової обізнаності профспілок та їх об’єднань, роботодавців, впроваджуючи норми даного Закону в дію. В результаті 25 суб’єктів сторін профспілок станом на 20 квітня 2012 року пройшли оцінку на відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні. Репрезентативність профспілки або організації роботодавців – це можливість профспілки або організації роботодавців представляти інтереси певних трудових об`єднань у колективних трудових відносинах, спорах, угодах.
На даному етапі соціального розвитку суспільства постало питання про створення профспілок нового демократичнішого типу, які б активніше виступали за права та інтереси людей найманої праці.
Як свідчить практика, більшість конфліктів виникає на підприємствах, в установах та організаціях, де відсутня профспілка, не укладені колективні договори.
На даний час більшість з найманих працівників вважають за непотрібне створення профспілкових організацій та укладення колективного договору, що спричинено фінансово-економічною нестабільністю, пов’язаною з економічною кризою, та недосконалість механізму контролю сторін за виконанням умов колективного договору.
Протягом 2009-2011років за посередництва відділення НСПП в Івано-Франківській області вирішено 44 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, 34 (77,2%) – зумовлені укладенням чи зміною, виконанням колективного договору, угоди або окремих їх положень, із них 3 (6,8%) – стали предметом колективного трудового спору.
З досвіду роботи  Відділення можна зробити висновок, що у випадках, коли профспілки представляють інтереси трудового колективу у спорі, вдається більш плідно встановити взаємодію із власником або уповноваженим ним органом підприємства та органами державної влади й місцевого самоврядування. Представники профспілок практично завжди обізнані в питаннях правового вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та трудового законодавства України в цілому, і як наслідок – ефективно проводяться примирні процедури з розгляду висунутих найманими працівниками вимог, відсутні порушення з боку найманих працівників та їх представників законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).
Прикладом вищесказаного може служити стан соціально-трудових відносин в філії “Спілловер. Шкіряний завод” ТОВ з ІІ “Спілловер” м. Івано-Франківська, де відсутня профспілкова організація і не укладений колективний трудовий договір, та комунальний заклад “Районна лікарня Калуської районної ради”, в котрому діє профспілка, колективний трудовий договір визнано одним з кращих в Україні.
Працівники заводу та голова профкому медиків Калуського району з причин виникнення дестабілізаційних чинників між сторонами соціального діалогу звернулись до відділення НСПП в Івано-Франківській області. З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та усунення чинників дестабілізації їх було взято на облік Відділення. Спеціалістами Відділення, під керівництвом Р. Баб’юка, дано роз’яснення сторонам соціально-трудових відноси Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). З метою підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин надавались роз’яснення щодо процедури проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Адже наймані працівники готові були вдаватись до акцій соціального протесту.
Насамперед, слід розмежувати поняття «страйк» та «акції соціального протесту», адже це не тотожні поняття.
Страйк – це тимчасове колективне, добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту), що правомірно проводиться тільки після реєстрації спору. Слід зазначити, що для проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) потрібно вступити в колективний трудовий спір.
Акції протесту – це вуличні походи, голодування, демонстрації, збори, мітинги, невихід на поверхню, пікетування, припинення роботи.
При вирішенні непорозумінь між сторонами соціально-трудових відносин слід керуватися Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та «Положенням про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку».
В більшості випадків уповноважені представляти найманих працівників не беруть до уваги норми вищезгаданих нормативно-правових актів. За таких обставин, страйк визнається незаконним.
В нашому випадку, наймані працівники філії “Спілловер. Шкіряний завод” ТОВ з ІІ “Спілловер” міста Івано-Франківська 27 лютого 2012 року о 12.00 годині провели акцію протесту. В акції взяло учасників 135 осіб, що становить 55 % найманих працівників.
Акція протесту виникла з причини заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам за жовтень, листопад, грудень 2011 року та січень 2012 року і порушення термінів виплати поточної заробітної плати.
Наймані працівники вимагали: виплатити заборгованість із заробітної плати за жовтень-грудень 2011 року, січень 2012 року та авансові виплати за лютий 2012 року; виплачувати заробітну плату у відповідності до положень чинного законодавства про працю – два рази на місяць (10, 25 числа місяця).
Начальник відділення НСПП в Івано-Франківській області Р. Баб’юк провів зустріч із учасниками акції протесту та представницьким комітетом, надав необхідні роз'яснення та рекомендації щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин та порядку вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
На підприємстві створено представницький комітет найманих працівників у складі 3тосіб: шліфувальника, оператора комп`ютерної системи та пресовщика. 19 березня 2012 року зареєстровано колективний трудовий спір між директором філії “Спілловер. Шкіряний завод” ТОВ з ІІ “Спілловер” м. Івано-Франківська та найманими працівниками.
Відділення НСПП в області відповідно до завдань, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, у взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування сприяє стабілізації стану соціально-трудових відносин філії “Спілловер. Шкіряний завод” ТОВ з ІІ “Спілловер” міста Івано-Франківська. Проведено 11 узгоджувальних зустрічей між сторонами конфлікту. Найманими працівниками висунута вимога щодо зміни умов запропонованого їм колективного договору.
По-іншому склалась ситуація в комунальному закладі “Районна лікарня Калуської районної ради”. Після звернення голови профспілкового комітету медиків Калуського району у зв’язку з невиплатою заробітної плати за грудень 2012 року до відділення НСПП в Івано-Франківській області, взято на облік стан соціально-трудових відносин в медичному закладі. Завдяки тісній співпраці НСПП, голів профспілкових організацій медпрацівників району та області, міського голови м. Калуша та голови Калуської РДА вдалось запобігти акції соціального протесту: на 27 березня була запланована піша хода від медичного закладу до стін мерії. Спільними зусиллями вдалось ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати та здійснити компенсаційні виплати, які передбачені умовами трудового договору.
Отже, як бачимо, наявність профспілкової організації веде до поліпшення соціального діалогу, який є проявом високої свідомості та демократизації суспільства. Ігнорування укладенням колективного договору веде до ймовірних розбіжностей між соціальними партнерами.
Ефективне функціонування системи соціального партнерства забезпечується рівноправністю і рівноцінністю сторін. Нерівноправність веде до переважання інтересів сильнішої сторони, її диктату й ігнорування інтересів слабшого партнера. Результатом цього буде не соціальна злагода, а конфронтація сторін. Баланс інтересів можуть забезпечити лише рівноправність сторін.
З метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві, відділення НСПП в Івано-Франківській області відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.